This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

letošní jaro a léto přinesly v diabetologii jak akce tradiční, tak částečně i nové. Ve zprávě ze sjezdů vás v tomto čísle Diabetology News informujeme o obvyklých jarních sjezdech, jakými jsou dubnové Luhačovice, květnový sjezd Evropské obezitologické společnosti a červnové zasedání ADA (American Diabetes Association‘s Scientific Sessions). Současně referujeme o akci částečně nové. Na počátku června jezdili diabetologové tradičně na hradecké celostátní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu