This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Vážení čtenáři,

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

letošní jaro a léto přinesly v diabetologii jak akce tradiční, tak částečně i nové. Ve zprávě ze sjezdů vás v tomto čísle Diabetology News informujeme o obvyklých jarních sjezdech, jakými jsou dubnové Luhačovice, květnový sjezd Evropské obezitologické společnosti a červnové zasedání ADA (American Diabetes Association‘s Scientific Sessions). Současně referujeme o akci částečně nové. Na počátku června jezdili diabetologové tradičně na hradecké celostátní...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu