This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

autoři druhého čísla Diabetology News i autoři prací, o kterých v tomto čísle referujeme, jsou reprezentanty špičkových výzkumných i klinických interních a diabetologických pracovišť i lékaři z praxe s bohatou zkušeností v diabetologii a endokrinologii. Informují o původních pracích, jiné články jsou zaměřeny postgraduálně. Shrnují soudobé teoretické poznatky nutné k pochopení patogeneze a upozorňují i na diagnostickou validitu a pokroky ve farmakologii.   Autoři se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu