This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

autoři druhého čísla Diabetology News i autoři prací, o kterých v tomto čísle referujeme, jsou reprezentanty špičkových výzkumných i klinických interních a diabetologických pracovišť i lékaři z praxe s bohatou zkušeností v diabetologii a endokrinologii. Informují o původních pracích, jiné články jsou zaměřeny postgraduálně. Shrnují soudobé teoretické poznatky nutné k pochopení patogeneze a upozorňují i na diagnostickou validitu a pokroky ve farmakologii.   Autoři se...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu