This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

autoři druhého čísla Diabetology News i autoři prací, o kterých v tomto čísle referujeme, jsou reprezentanty špičkových výzkumných i klinických interních a diabetologických pracovišť i lékaři z praxe s bohatou zkušeností v diabetologii a endokrinologii. Informují o původních pracích, jiné články jsou zaměřeny postgraduálně. Shrnují soudobé teoretické poznatky nutné k pochopení patogeneze a upozorňují i na diagnostickou validitu a pokroky ve farmakologii.   Autoři se...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu