This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

autoři druhého čísla Diabetology News i autoři prací, o kterých v tomto čísle referujeme, jsou reprezentanty špičkových výzkumných i klinických interních a diabetologických pracovišť i lékaři z praxe s bohatou zkušeností v diabetologii a endokrinologii. Informují o původních pracích, jiné články jsou zaměřeny postgraduálně. Shrnují soudobé teoretické poznatky nutné k pochopení patogeneze a upozorňují i na diagnostickou validitu a pokroky ve farmakologii.   Autoři se...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu