This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

rád se s vámi znovu setkávám při příležitosti vydání dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, které vychází s končícím rokem, a tak mi dovolte připomenout, že náš časopis již čtvrtým rokem poskytuje odbornou platformu pro lékaře i výzkumníky. Významným posunem je skutečnost, že se místopředsedou redakční rady stal Prof. Hans-Peter Hartung, MD, PhD, FRCP, FEAN, FAAN,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu