This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

rád se s vámi znovu setkávám při příležitosti vydání dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, které vychází s končícím rokem, a tak mi dovolte připomenout, že náš časopis již čtvrtým rokem poskytuje odbornou platformu pro lékaře i výzkumníky. Významným posunem je skutečnost, že se místopředsedou redakční rady stal Prof. Hans-Peter Hartung, MD, PhD, FRCP, FEAN, FAAN,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu