This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

rád se s vámi znovu setkávám při příležitosti vydání dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, které vychází s končícím rokem, a tak mi dovolte připomenout, že náš časopis již čtvrtým rokem poskytuje odbornou platformu pro lékaře i výzkumníky. Významným posunem je skutečnost, že se místopředsedou redakční rady stal Prof. Hans-Peter Hartung, MD, PhD, FRCP, FEAN, FAAN,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu