This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

rád se s vámi znovu setkávám při příležitosti vydání dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, které vychází s končícím rokem, a tak mi dovolte připomenout, že náš časopis již čtvrtým rokem poskytuje odbornou platformu pro lékaře i výzkumníky. Významným posunem je skutečnost, že se místopředsedou redakční rady stal Prof. Hans-Peter Hartung, MD, PhD, FRCP, FEAN, FAAN,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu