This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

vítejte u dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, který opět přináší aktuální poznatky ve výzkumu i klinické praxi, zejména v oblasti roztroušené sklerózy (RS), a představuje odborné fórum pro lékaře RS center a další neurology, kteří pečují o pacienty s RS, a rovněž i výzkumné pracovníky na tomto poli. Na úvod mi dovolte využít tento prostor k poděkování. Naše redakční skupina byla rozšířena o nové členy, kteří patří ke světové...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu