This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

vítejte u dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, který opět přináší aktuální poznatky ve výzkumu i klinické praxi, zejména v oblasti roztroušené sklerózy (RS), a představuje odborné fórum pro lékaře RS center a další neurology, kteří pečují o pacienty s RS, a rovněž i výzkumné pracovníky na tomto poli. Na úvod mi dovolte využít tento prostor k poděkování. Naše redakční skupina byla rozšířena o nové členy, kteří patří ke světové...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu