This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Vážení čtenáři,

Jan Mareš

šéfredaktor časopisu MS News

vítejte u dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News, který opět přináší aktuální poznatky ve výzkumu i klinické praxi, zejména v oblasti roztroušené sklerózy (RS), a představuje odborné fórum pro lékaře RS center a další neurology, kteří pečují o pacienty s RS, a rovněž i výzkumné pracovníky na tomto poli. Na úvod mi dovolte využít tento prostor k poděkování. Naše redakční skupina byla rozšířena o nové členy, kteří patří ke světové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu