This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

v polovině září 2017 probíhal v Ženevě 26. kongres Evropské akademie dermatologie a venerologie. Účastnilo se ho přes deset tisíc dermatovenerologů. Hlavní program se ve 14 různých sekcích zabýval cílenou terapií maligního melanomu, ať už u metastazujícího stadia, nebo v adjuvanci. Imunoterapie anti-CTLA-4, anti-PD-1 i s intralezionální aplikací T-VEC se probírala od molekulární úrovně přes klinické účinky monoterapie i všech kombinací až po diagnostiku a léčbu nežádoucích...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu