This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

v polovině září 2017 probíhal v Ženevě 26. kongres Evropské akademie dermatologie a venerologie. Účastnilo se ho přes deset tisíc dermatovenerologů. Hlavní program se ve 14 různých sekcích zabýval cílenou terapií maligního melanomu, ať už u metastazujícího stadia, nebo v adjuvanci. Imunoterapie anti-CTLA-4, anti-PD-1 i s intralezionální aplikací T-VEC se probírala od molekulární úrovně přes klinické účinky monoterapie i všech kombinací až po diagnostiku a léčbu nežádoucích...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu