This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

v polovině září 2017 probíhal v Ženevě 26. kongres Evropské akademie dermatologie a venerologie. Účastnilo se ho přes deset tisíc dermatovenerologů. Hlavní program se ve 14 různých sekcích zabýval cílenou terapií maligního melanomu, ať už u metastazujícího stadia, nebo v adjuvanci. Imunoterapie anti-CTLA-4, anti-PD-1 i s intralezionální aplikací T-VEC se probírala od molekulární úrovně přes klinické účinky monoterapie i všech kombinací až po diagnostiku a léčbu nežádoucích...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu