This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

v polovině září 2017 probíhal v Ženevě 26. kongres Evropské akademie dermatologie a venerologie. Účastnilo se ho přes deset tisíc dermatovenerologů. Hlavní program se ve 14 různých sekcích zabýval cílenou terapií maligního melanomu, ať už u metastazujícího stadia, nebo v adjuvanci. Imunoterapie anti-CTLA-4, anti-PD-1 i s intralezionální aplikací T-VEC se probírala od molekulární úrovně přes klinické účinky monoterapie i všech kombinací až po diagnostiku a léčbu nežádoucích...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu