This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Petr Arenberger

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

v polovině září 2017 probíhal v Ženevě 26. kongres Evropské akademie dermatologie a venerologie. Účastnilo se ho přes deset tisíc dermatovenerologů. Hlavní program se ve 14 různých sekcích zabýval cílenou terapií maligního melanomu, ať už u metastazujícího stadia, nebo v adjuvanci. Imunoterapie anti-CTLA-4, anti-PD-1 i s intralezionální aplikací T-VEC se probírala od molekulární úrovně přes klinické účinky monoterapie i všech kombinací až po diagnostiku a léčbu nežádoucích...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu