This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

díky zavedení nových imunoterapeutických postupů a cílené biologické léčby kinázovými inhibitory můžeme odpovědně říci, že velmi závažná prognóza pacientů s metastazujícím melanomem doznala v posledních letech výrazného zlepšení.   Ipilimumab (anti-CTLA-4 monoklonální protilátka) a nivolumab s pembrolizumabem (anti-PD-1 monoklonální protilátky), stejně jako vemurafenib a dabrafenib (BRAF inhibitory) a trametinib s kobimetinibem (MEK inhibitory) mají jednoznačně vyšší účinnost a většinou i nižší toxicitu než dříve aplikovaná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu