This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

díky zavedení nových imunoterapeutických postupů a cílené biologické léčby kinázovými inhibitory můžeme odpovědně říci, že velmi závažná prognóza pacientů s metastazujícím melanomem doznala v posledních letech výrazného zlepšení.   Ipilimumab (anti-CTLA-4 monoklonální protilátka) a nivolumab s pembrolizumabem (anti-PD-1 monoklonální protilátky), stejně jako vemurafenib a dabrafenib (BRAF inhibitory) a trametinib s kobimetinibem (MEK inhibitory) mají jednoznačně vyšší účinnost a většinou i nižší toxicitu než dříve aplikovaná...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu