This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

díky zavedení nových imunoterapeutických postupů a cílené biologické léčby kinázovými inhibitory můžeme odpovědně říci, že velmi závažná prognóza pacientů s metastazujícím melanomem doznala v posledních letech výrazného zlepšení.   Ipilimumab (anti-CTLA-4 monoklonální protilátka) a nivolumab s pembrolizumabem (anti-PD-1 monoklonální protilátky), stejně jako vemurafenib a dabrafenib (BRAF inhibitory) a trametinib s kobimetinibem (MEK inhibitory) mají jednoznačně vyšší účinnost a většinou i nižší toxicitu než dříve aplikovaná...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu