This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN, Praha

díky zavedení nových imunoterapeutických postupů a cílené biologické léčby kinázovými inhibitory můžeme odpovědně říci, že velmi závažná prognóza pacientů s metastazujícím melanomem doznala v posledních letech výrazného zlepšení.   Ipilimumab (anti-CTLA-4 monoklonální protilátka) a nivolumab s pembrolizumabem (anti-PD-1 monoklonální protilátky), stejně jako vemurafenib a dabrafenib (BRAF inhibitory) a trametinib s kobimetinibem (MEK inhibitory) mají jednoznačně vyšší účinnost a většinou i nižší toxicitu než dříve aplikovaná...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu