This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Vážení a milí

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

dostáváte do rukou nové číslo, ve kterém se dočtete o tom, jaké výhody, ale také jaká úskalí přináší cílená léčba u nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem. Již téměř dvacet let pravidelně slýcháme na kongresech a odborných konferencích, že současnou onkologií hýbe koncept personalizované terapie – tedy správné léčby určené správnému pacientovi. S naším rozšiřujícím se poznáním v oblasti etiopatogeneze nádorových onemocnění však narůstá nejistota....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu