This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Vážení a milí

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

dostáváte do rukou nové číslo, ve kterém se dočtete o tom, jaké výhody, ale také jaká úskalí přináší cílená léčba u nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem. Již téměř dvacet let pravidelně slýcháme na kongresech a odborných konferencích, že současnou onkologií hýbe koncept personalizované terapie – tedy správné léčby určené správnému pacientovi. S naším rozšiřujícím se poznáním v oblasti etiopatogeneze nádorových onemocnění však narůstá nejistota....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu