This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Vážení a milí

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

dostáváte do rukou nové číslo, ve kterém se dočtete o tom, jaké výhody, ale také jaká úskalí přináší cílená léčba u nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem. Již téměř dvacet let pravidelně slýcháme na kongresech a odborných konferencích, že současnou onkologií hýbe koncept personalizované terapie – tedy správné léčby určené správnému pacientovi. S naším rozšiřujícím se poznáním v oblasti etiopatogeneze nádorových onemocnění však narůstá nejistota....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu