This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2018 Czech edition

Vážení a milí

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

dostáváte do rukou nové číslo, ve kterém se dočtete o tom, jaké výhody, ale také jaká úskalí přináší cílená léčba u nemocných s generalizovaným kolorektálním karcinomem. Již téměř dvacet let pravidelně slýcháme na kongresech a odborných konferencích, že současnou onkologií hýbe koncept personalizované terapie – tedy správné léčby určené správnému pacientovi. S naším rozšiřujícím se poznáním v oblasti etiopatogeneze nádorových onemocnění však narůstá nejistota....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu