This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři, přátelé neuroendokrinních nádorů,

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF Praha

teď vlastně nevím, zda by v oslovení nebylo lépe napsat nepřátelé neuroendokrinních nádorů, neboť se ze všech sil společně snažíme tyto nádory a jejich symptomy potírat. Neuroendokrinní nádory byly v minulosti vždycky něco jako paní Columbová, každý student o nich na lékařské fakultě slyšel, ale jen málokterý lékař je viděl a setkal se s nimi v rámci své praxe.   Situace se radikálně...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu