This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři, přátelé neuroendokrinních nádorů,

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN a 1. LF Praha

teď vlastně nevím, zda by v oslovení nebylo lépe napsat nepřátelé neuroendokrinních nádorů, neboť se ze všech sil společně snažíme tyto nádory a jejich symptomy potírat. Neuroendokrinní nádory byly v minulosti vždycky něco jako paní Columbová, každý student o nich na lékařské fakultě slyšel, ale jen málokterý lékař je viděl a setkal se s nimi v rámci své praxe.   Situace se radikálně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu