This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

v novém čísle Antiinfectives News jsme chtěli přilákat vaši pozornost k problematikám ne tak často diskutovaným v našich odborných kruzích, ale o to závažnějším. Samozřejmě nebudete ochuzeni ani o tradiční rubriky, jako jsou zprávy z kongresů či pracovních setkání – Antibiotická politika a CELL – a přinášíme i zajímavou kazuistiku. Jubilejní 20. pracovní setkání Antibiotická politika bylo svým zaměřením takovou předzvěstí toho, co nás...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu