This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2016 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

v novém čísle Antiinfectives News jsme chtěli přilákat vaši pozornost k problematikám ne tak často diskutovaným v našich odborných kruzích, ale o to závažnějším. Samozřejmě nebudete ochuzeni ani o tradiční rubriky, jako jsou zprávy z kongresů či pracovních setkání – Antibiotická politika a CELL – a přinášíme i zajímavou kazuistiku. Jubilejní 20. pracovní setkání Antibiotická politika bylo svým zaměřením takovou předzvěstí toho, co nás...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu