This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po šesti měsících opět přicházíme s dalším vydáním Myelodysplastic Syndrome News. Tentokrát přinášíme souhrnné články a přehledy některých vybraných sdělení z jarně-zimního každoročního MDS setkání.   Úvodní kvalitní článek MUDr. Petry Bělohlávkové přináší informace o zatím relativně nové indikaci podání azacitidinu v relapsu po alogenní transplantaci. V souhrnu se dozvíte nová aktuální data týkající se této indikace, doplněna konkrétní zkušeností hematologie FN Hradec Králové....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu