This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po šesti měsících opět přicházíme s dalším vydáním Myelodysplastic Syndrome News. Tentokrát přinášíme souhrnné články a přehledy některých vybraných sdělení z jarně-zimního každoročního MDS setkání.   Úvodní kvalitní článek MUDr. Petry Bělohlávkové přináší informace o zatím relativně nové indikaci podání azacitidinu v relapsu po alogenní transplantaci. V souhrnu se dozvíte nová aktuální data týkající se této indikace, doplněna konkrétní zkušeností hematologie FN Hradec Králové....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu