This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po šesti měsících opět přicházíme s dalším vydáním Myelodysplastic Syndrome News. Tentokrát přinášíme souhrnné články a přehledy některých vybraných sdělení z jarně-zimního každoročního MDS setkání.   Úvodní kvalitní článek MUDr. Petry Bělohlávkové přináší informace o zatím relativně nové indikaci podání azacitidinu v relapsu po alogenní transplantaci. V souhrnu se dozvíte nová aktuální data týkající se této indikace, doplněna konkrétní zkušeností hematologie FN Hradec Králové....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu