This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po šesti měsících opět přicházíme s dalším vydáním Myelodysplastic Syndrome News. Tentokrát přinášíme souhrnné články a přehledy některých vybraných sdělení z jarně-zimního každoročního MDS setkání.   Úvodní kvalitní článek MUDr. Petry Bělohlávkové přináší informace o zatím relativně nové indikaci podání azacitidinu v relapsu po alogenní transplantaci. V souhrnu se dozvíte nová aktuální data týkající se této indikace, doplněna konkrétní zkušeností hematologie FN Hradec Králové....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu