This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po půl roce si vás opět dovoluji pozvat k četbě dalšího vydání Myelodysplastic Syndrome News. Jako obvykle najdete v našem čísle souhrnný klinický článek, ale také zajímavosti z pole výzkumu. Novinkou jsou nyní informace ze sjezdu.   První článek je věnován chronické myelomonocytární leukemii (CMML), onemocnění, které je stále ve velkém procentu případů obrovským terapeutickým...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu