This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po půl roce si vás opět dovoluji pozvat k četbě dalšího vydání Myelodysplastic Syndrome News. Jako obvykle najdete v našem čísle souhrnný klinický článek, ale také zajímavosti z pole výzkumu. Novinkou jsou nyní informace ze sjezdu.   První článek je věnován chronické myelomonocytární leukemii (CMML), onemocnění, které je stále ve velkém procentu případů obrovským terapeutickým...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu