This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

po půl roce si vás opět dovoluji pozvat k četbě dalšího vydání Myelodysplastic Syndrome News. Jako obvykle najdete v našem čísle souhrnný klinický článek, ale také zajímavosti z pole výzkumu. Novinkou jsou nyní informace ze sjezdu.   První článek je věnován chronické myelomonocytární leukemii (CMML), onemocnění, které je stále ve velkém procentu případů obrovským terapeutickým...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu