This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

léčba karcinomu plic se vyvíjí stále rychlejším tempem. Ke klinickým onkologům nicméně proniká jen zlomek molekul, které jsou zkoumány v iniciálních laboratorních zkouškách a v procesu translace základního výzkumu. I tak se v klinické praxi v posledních letech objevily desítky zcela nových léčivých přípravků. V tomto čísle bude takto velmi komplexně zhodnocen jeden z nich – durvalumab. Kromě zásadní studie PACIFIC, diskutuje MUDr. Havel význam...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu