This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

léčba karcinomu plic se vyvíjí stále rychlejším tempem. Ke klinickým onkologům nicméně proniká jen zlomek molekul, které jsou zkoumány v iniciálních laboratorních zkouškách a v procesu translace základního výzkumu. I tak se v klinické praxi v posledních letech objevily desítky zcela nových léčivých přípravků. V tomto čísle bude takto velmi komplexně zhodnocen jeden z nich – durvalumab. Kromě zásadní studie PACIFIC, diskutuje MUDr. Havel význam...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu