This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Vítězslav Kolek

předseda ČARO

léčba karcinomu plic se vyvíjí stále rychlejším tempem. Ke klinickým onkologům nicméně proniká jen zlomek molekul, které jsou zkoumány v iniciálních laboratorních zkouškách a v procesu translace základního výzkumu. I tak se v klinické praxi v posledních letech objevily desítky zcela nových léčivých přípravků. V tomto čísle bude takto velmi komplexně zhodnocen jeden z nich – durvalumab. Kromě zásadní studie PACIFIC, diskutuje MUDr. Havel význam...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu