This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

v posledných rokoch sa vďaka prudkému rozvoju genetiky rozširujú vedomosti o etiológii, patogenéze a mechanizmoch vzniku ochorení, o ktorých sme v minulosti len z diaľky tušili, že majú genetický základ. Žijeme v storočí, keď vďaka napredovaniu genetiky zisťujeme príčiny ochorení až na úrovni génov. Mnohé endokrinne podmienené ochorenia majú práve základ v genetickej poruche a objasnenie tejto poruchy nám vie povedať, ako sa budú vyvíjať...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu