This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

v posledných rokoch sa vďaka prudkému rozvoju genetiky rozširujú vedomosti o etiológii, patogenéze a mechanizmoch vzniku ochorení, o ktorých sme v minulosti len z diaľky tušili, že majú genetický základ. Žijeme v storočí, keď vďaka napredovaniu genetiky zisťujeme príčiny ochorení až na úrovni génov. Mnohé endokrinne podmienené ochorenia majú práve základ v genetickej poruche a objasnenie tejto poruchy nám vie povedať, ako sa budú vyvíjať...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu