This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

v posledných rokoch sa vďaka prudkému rozvoju genetiky rozširujú vedomosti o etiológii, patogenéze a mechanizmoch vzniku ochorení, o ktorých sme v minulosti len z diaľky tušili, že majú genetický základ. Žijeme v storočí, keď vďaka napredovaniu genetiky zisťujeme príčiny ochorení až na úrovni génov. Mnohé endokrinne podmienené ochorenia majú práve základ v genetickej poruche a objasnenie tejto poruchy nám vie povedať, ako sa budú vyvíjať...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu