This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

v posledných rokoch sa vďaka prudkému rozvoju genetiky rozširujú vedomosti o etiológii, patogenéze a mechanizmoch vzniku ochorení, o ktorých sme v minulosti len z diaľky tušili, že majú genetický základ. Žijeme v storočí, keď vďaka napredovaniu genetiky zisťujeme príčiny ochorení až na úrovni génov. Mnohé endokrinne podmienené ochorenia majú práve základ v genetickej poruche a objasnenie tejto poruchy nám vie povedať, ako sa budú vyvíjať...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu