This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

v posledných rokoch sa vďaka prudkému rozvoju genetiky rozširujú vedomosti o etiológii, patogenéze a mechanizmoch vzniku ochorení, o ktorých sme v minulosti len z diaľky tušili, že majú genetický základ. Žijeme v storočí, keď vďaka napredovaniu genetiky zisťujeme príčiny ochorení až na úrovni génov. Mnohé endokrinne podmienené ochorenia majú práve základ v genetickej poruche a objasnenie tejto poruchy nám vie povedať, ako sa budú vyvíjať...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu