This site is intended for healthcare professionals

Nutrition News 1/2013 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zdeněk Zadák

Klinika gerontologická a metabolická, LF UK, Hradec Králové 

aktuální číslo časopisu, který právě dostáváte, je složeno z kazuistik. Jako odborné sdělení je kazuistika velmi důležitá a má vysokou odbornou hodnotu tím, že vychází z praxe a je určena pro praxi. Typy kazuistických sdělení, publikovaných v tomto časopise, jsou směrovány i do budoucna s tím, že praktická kazuistická sdělení vytvářejí nový neformální přístup k důležitým principům personalizované medicíny, která je velkým příslibem nových klinických řešení. Popis případů a zvláště soubor kazuistik je dobrým základem ke vstupu do medicínské éry 21. století – personalizované (individualizované) medicíny.

Předložený soubor kazuistik komentuje velkou potřebnost nutriční podpory v různých oborech a za různých i velmi odlišných stavů. Příklad použití nutriční podpory u onkologických onemocnění v oblasti hlavy prokazuje nezbytnost využití specializované parenterální výživy pomocí periferních vaků „all-in-one“ v kombinaci s enterální výživou pomocí gastrojejunostomie. Použití nutriční podpory pomohlo, podle zkušeností publikovaných v kazuistice, zvládnout těžký patologický stav, zlepšit nutriční ukazatele a umožnit rehabilitaci a další léčbu. Případy soustředěné v publikaci jsou velmi ilustrativní z hlediska potřebnosti nutriční podpory i v relativně vzdálených oblastech, včetně domácí parenterální výživy, v onkologické praxi, v chirurgii i pediatrii.
Parenterální výživa prokazuje v domácí péči nejen přínos z hlediska získání času pro využití specializované chirurgické léčby a chemoterapie, ale umožňuje výrazné zlepšení kvality života v domácím prostředí. Předložené kazuistiky z onkochirurgické oblasti jsou typickým příkladem možnosti skloubit chirurgickou léčbu, farmakoterapii a nutriční podporu v jeden kompaktní a vysoce racionální celek. Využití nutriční podpory v onkologii a zejména v onkochirurgii umožňuje intenzivní přístup v léčbě, zlepšuje evidentně výsledky nejen z medicínského, ale také ekonomického hlediska.
Nutriční podpora si již zajistila cestu a stále více je nepostradatelnou součástí kvalitní a moderní terapie v pediatrii. Dává příležitost ke snížení mortality u předčasně narozených dětí, dále novorozenců s vrozenými vadami gastrointestinálního traktu a metabolickými poruchami, které jsou spojeny s poruchami výživy. Podle všech současných zkušeností, které vycházejí i z rozsáhlých klinických studií, a jak ukazují v souladu s tím i v tomto časopise popsané kazuistiky, nutriční podpora je nezbytnou součástí léčby, která umožňuje i komplikovanou léčbu stavů a je zásadní podmínkou úspěšné léčby v pediatrii. Pomocí nových technologických postupů, které využívají industriálně připravené vaky all-in-one se speciálním složením lipidové složky, je zajištěna požadovaná úroveň i bezpečnost parenterální výživy a zejména další využití této metody v nemocnicích všech typů i v domácí péči.

 

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická, LF UK, Hradec Králové
zadak@lfhk.cuni.cz

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu