This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

v rámci úvodníku nového čísla časopisu Head and Neck Cancer News, které se vám dostává do rukou, bych vás rád informoval o některých novinkách a akcích, které organizovala Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, nebo se na nich spolupodílela, a které skupina do budoucna plánuje.   Nejdříve se zmíním o 7th International Congress on Innovative Approaches in Head and...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu