This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

v rámci úvodníku nového čísla časopisu Head and Neck Cancer News, které se vám dostává do rukou, bych vás rád informoval o některých novinkách a akcích, které organizovala Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, nebo se na nich spolupodílela, a které skupina do budoucna plánuje.   Nejdříve se zmíním o 7th International Congress on Innovative Approaches in Head and...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu