This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

v rámci úvodníku nového čísla časopisu Head and Neck Cancer News, které se vám dostává do rukou, bych vás rád informoval o některých novinkách a akcích, které organizovala Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, nebo se na nich spolupodílela, a které skupina do budoucna plánuje.   Nejdříve se zmíním o 7th International Congress on Innovative Approaches in Head and...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu