This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

v rámci úvodníku nového čísla časopisu Head and Neck Cancer News, které se vám dostává do rukou, bych vás rád informoval o některých novinkách a akcích, které organizovala Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, nebo se na nich spolupodílela, a které skupina do budoucna plánuje.   Nejdříve se zmíním o 7th International Congress on Innovative Approaches in Head and...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu