This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha

zakrátko uplyne dvacet let od doby, kdy jsme v malém odborném kroužku, za významné podpory firmy Beaufour Ipsen, zakládali v roce 1998 Karcinoidovou skupinu. S blížícím se výročím se k tomu stále v paměti vracím a teprve dnes, po všech těch letech, dokážu ocenit tento pragmatický krok. Nejen, že byl tehdy položen základ skupiny lidí, kteří se začali podrobněji zajímat o neuroendokrinní nádory (NETy), do té...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu