This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha

zakrátko uplyne dvacet let od doby, kdy jsme v malém odborném kroužku, za významné podpory firmy Beaufour Ipsen, zakládali v roce 1998 Karcinoidovou skupinu. S blížícím se výročím se k tomu stále v paměti vracím a teprve dnes, po všech těch letech, dokážu ocenit tento pragmatický krok. Nejen, že byl tehdy položen základ skupiny lidí, kteří se začali podrobněji zajímat o neuroendokrinní nádory (NETy), do té...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu