This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha

zakrátko uplyne dvacet let od doby, kdy jsme v malém odborném kroužku, za významné podpory firmy Beaufour Ipsen, zakládali v roce 1998 Karcinoidovou skupinu. S blížícím se výročím se k tomu stále v paměti vracím a teprve dnes, po všech těch letech, dokážu ocenit tento pragmatický krok. Nejen, že byl tehdy položen základ skupiny lidí, kteří se začali podrobněji zajímat o neuroendokrinní nádory (NETy), do té...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu