This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha

zakrátko uplyne dvacet let od doby, kdy jsme v malém odborném kroužku, za významné podpory firmy Beaufour Ipsen, zakládali v roce 1998 Karcinoidovou skupinu. S blížícím se výročím se k tomu stále v paměti vracím a teprve dnes, po všech těch letech, dokážu ocenit tento pragmatický krok. Nejen, že byl tehdy položen základ skupiny lidí, kteří se začali podrobněji zajímat o neuroendokrinní nádory (NETy), do té...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu