This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

je mi ctí, že jsem byl přizván k vytváření nového odborného časopisu společnosti We Make Media, s. r. o. – Climacterium News – a že vás mohu přivítat na stránkách jeho prvního čísla.   Vzhledem ke stárnutí populace je otázka péče o jedince dožívajícího se více let, která by nejen věk dále prodlužovala, ale hlavně zachovávala kvalitu života, nesmírně aktuální....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu