This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

je mi ctí, že jsem byl přizván k vytváření nového odborného časopisu společnosti We Make Media, s. r. o. – Climacterium News – a že vás mohu přivítat na stránkách jeho prvního čísla.   Vzhledem ke stárnutí populace je otázka péče o jedince dožívajícího se více let, která by nejen věk dále prodlužovala, ale hlavně zachovávala kvalitu života, nesmírně aktuální....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu