This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

je mi ctí, že jsem byl přizván k vytváření nového odborného časopisu společnosti We Make Media, s. r. o. – Climacterium News – a že vás mohu přivítat na stránkách jeho prvního čísla.   Vzhledem ke stárnutí populace je otázka péče o jedince dožívajícího se více let, která by nejen věk dále prodlužovala, ale hlavně zachovávala kvalitu života, nesmírně aktuální....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu