This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

je mi ctí, že jsem byl přizván k vytváření nového odborného časopisu společnosti We Make Media, s. r. o. – Climacterium News – a že vás mohu přivítat na stránkách jeho prvního čísla.   Vzhledem ke stárnutí populace je otázka péče o jedince dožívajícího se více let, která by nejen věk dále prodlužovala, ale hlavně zachovávala kvalitu života, nesmírně aktuální....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu