This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

je mi ctí, že jsem byl přizván k vytváření nového odborného časopisu společnosti We Make Media, s. r. o. – Climacterium News – a že vás mohu přivítat na stránkách jeho prvního čísla.   Vzhledem ke stárnutí populace je otázka péče o jedince dožívajícího se více let, která by nejen věk dále prodlužovala, ale hlavně zachovávala kvalitu života, nesmírně aktuální....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu