This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Praha

karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na zhoubné nádory) a jejich incidence pomalu a trvale každoročně narůstá. Karcinom slinivky břišní je zhoubný nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiích onemocnění. Navzdory veškerému medicínskému úsilí je 5letá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní pouze ≈ 5 %. Výsledky z registru ČR znázorňuje obrázek č. 1. Léčebné...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu