This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Praha

karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na zhoubné nádory) a jejich incidence pomalu a trvale každoročně narůstá. Karcinom slinivky břišní je zhoubný nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiích onemocnění. Navzdory veškerému medicínskému úsilí je 5letá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní pouze ≈ 5 %. Výsledky z registru ČR znázorňuje obrázek č. 1. Léčebné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu