This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Praha

karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů (6 % všech úmrtí na zhoubné nádory) a jejich incidence pomalu a trvale každoročně narůstá. Karcinom slinivky břišní je zhoubný nádor s nejhoršími léčebnými výsledky ve všech stadiích onemocnění. Navzdory veškerému medicínskému úsilí je 5letá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní pouze ≈ 5 %. Výsledky z registru ČR znázorňuje obrázek č. 1. Léčebné...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu