This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jana Prausová

Česká onkologická společnost

bolest je jedním z nejzávažnějších příznaků onemocnění napříč všemi diagnózami. Představuje nejen velmi závažný symptom choroby, ale pro nemocného se stává prakticky jejím nesnesitelným projevem. Jedním ze základních principů péče o pacienty je zbavit je tohoto nežádoucího projevu jakékoli nemoci. V onkologii je přítomnost bolesti zpravidla již příznakem pokročilého onemocnění. Bolest u onkologické diagnózy doprovází proces prorůstání, expanze primárního...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu