This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jana Prausová

Česká onkologická společnost

bolest je jedním z nejzávažnějších příznaků onemocnění napříč všemi diagnózami. Představuje nejen velmi závažný symptom choroby, ale pro nemocného se stává prakticky jejím nesnesitelným projevem. Jedním ze základních principů péče o pacienty je zbavit je tohoto nežádoucího projevu jakékoli nemoci. V onkologii je přítomnost bolesti zpravidla již příznakem pokročilého onemocnění. Bolest u onkologické diagnózy doprovází proces prorůstání, expanze primárního...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu