This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jana Prausová

Česká onkologická společnost

bolest je jedním z nejzávažnějších příznaků onemocnění napříč všemi diagnózami. Představuje nejen velmi závažný symptom choroby, ale pro nemocného se stává prakticky jejím nesnesitelným projevem. Jedním ze základních principů péče o pacienty je zbavit je tohoto nežádoucího projevu jakékoli nemoci. V onkologii je přítomnost bolesti zpravidla již příznakem pokročilého onemocnění. Bolest u onkologické diagnózy doprovází proces prorůstání, expanze primárního...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu