This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

mohlo by se zdát, že v průběhu letošního roku nedošlo ve strategii léčby nádorů hlavy a krku k zásadním změnám. To ale neznamená, že by se pokrok v této oblasti zastavil a my se pohybovali ve stojatých vodách. Práce publikované v roce 2017 v odborných periodicích a prezentované na mezinárodních konferencích ukazují, že tomu tak není. Jejich shrnutí přináší článek docenta P. Szturze v aktuálním čísle Head...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu