This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

mohlo by se zdát, že v průběhu letošního roku nedošlo ve strategii léčby nádorů hlavy a krku k zásadním změnám. To ale neznamená, že by se pokrok v této oblasti zastavil a my se pohybovali ve stojatých vodách. Práce publikované v roce 2017 v odborných periodicích a prezentované na mezinárodních konferencích ukazují, že tomu tak není. Jejich shrnutí přináší článek docenta P. Szturze v aktuálním čísle Head...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu