This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

mohlo by se zdát, že v průběhu letošního roku nedošlo ve strategii léčby nádorů hlavy a krku k zásadním změnám. To ale neznamená, že by se pokrok v této oblasti zastavil a my se pohybovali ve stojatých vodách. Práce publikované v roce 2017 v odborných periodicích a prezentované na mezinárodních konferencích ukazují, že tomu tak není. Jejich shrnutí přináší článek docenta P. Szturze v aktuálním čísle Head...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu