This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Radka Obermannová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

nádory zažívacího traktu zůstávají onemocněním s vysokou incidencí a Česká republika zaujímá přední příčky zejména v incidenci kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. V posledních dvou dekádách došlo k největšímu léčebnému pokroku na poli gastrointestinálních malignit právě u kolorektálního karcinomu.   Zde při stagnující incidenci dochází k prodloužení celkového přežití s mediánem okolo 30–40 měsíců. Důvodem...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu