This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Radka Obermannová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

nádory zažívacího traktu zůstávají onemocněním s vysokou incidencí a Česká republika zaujímá přední příčky zejména v incidenci kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. V posledních dvou dekádách došlo k největšímu léčebnému pokroku na poli gastrointestinálních malignit právě u kolorektálního karcinomu.   Zde při stagnující incidenci dochází k prodloužení celkového přežití s mediánem okolo 30–40 měsíců. Důvodem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu