This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Radka Obermannová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

nádory zažívacího traktu zůstávají onemocněním s vysokou incidencí a Česká republika zaujímá přední příčky zejména v incidenci kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. V posledních dvou dekádách došlo k největšímu léčebnému pokroku na poli gastrointestinálních malignit právě u kolorektálního karcinomu.   Zde při stagnující incidenci dochází k prodloužení celkového přežití s mediánem okolo 30–40 měsíců. Důvodem...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu