This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Radka Obermannová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

nádory zažívacího traktu zůstávají onemocněním s vysokou incidencí a Česká republika zaujímá přední příčky zejména v incidenci kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. V posledních dvou dekádách došlo k největšímu léčebnému pokroku na poli gastrointestinálních malignit právě u kolorektálního karcinomu.   Zde při stagnující incidenci dochází k prodloužení celkového přežití s mediánem okolo 30–40 měsíců. Důvodem...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu