This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Radka Obermannová

Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

nádory zažívacího traktu zůstávají onemocněním s vysokou incidencí a Česká republika zaujímá přední příčky zejména v incidenci kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. V posledních dvou dekádách došlo k největšímu léčebnému pokroku na poli gastrointestinálních malignit právě u kolorektálního karcinomu.   Zde při stagnující incidenci dochází k prodloužení celkového přežití s mediánem okolo 30–40 měsíců. Důvodem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu