This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

melanom patří mezi nádory, ke kterým se stále upíná velká pozornost laické i odborné veřejnosti. Úvodní číslo Melanoma News v letošním roce je věnováno jeho problematice z různých úhlů pohledu, tak jak se s ním setkáváme v našich ordinacích. Melanom je ukázkou ideálního cíle sekundární prevence provázené záchytem časných forem nádoru. Umožňuje to výskyt na kůži...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu