This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

melanom patří mezi nádory, ke kterým se stále upíná velká pozornost laické i odborné veřejnosti. Úvodní číslo Melanoma News v letošním roce je věnováno jeho problematice z různých úhlů pohledu, tak jak se s ním setkáváme v našich ordinacích. Melanom je ukázkou ideálního cíle sekundární prevence provázené záchytem časných forem nádoru. Umožňuje to výskyt na kůži...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.




Partneři projektu