This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

melanom patří mezi nádory, ke kterým se stále upíná velká pozornost laické i odborné veřejnosti. Úvodní číslo Melanoma News v letošním roce je věnováno jeho problematice z různých úhlů pohledu, tak jak se s ním setkáváme v našich ordinacích. Melanom je ukázkou ideálního cíle sekundární prevence provázené záchytem časných forem nádoru. Umožňuje to výskyt na kůži...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu