This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

melanom patří mezi nádory, ke kterým se stále upíná velká pozornost laické i odborné veřejnosti. Úvodní číslo Melanoma News v letošním roce je věnováno jeho problematice z různých úhlů pohledu, tak jak se s ním setkáváme v našich ordinacích. Melanom je ukázkou ideálního cíle sekundární prevence provázené záchytem časných forem nádoru. Umožňuje to výskyt na kůži...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu