This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Vážené kolegyně a kolegové,

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

melanom patří mezi nádory, ke kterým se stále upíná velká pozornost laické i odborné veřejnosti. Úvodní číslo Melanoma News v letošním roce je věnováno jeho problematice z různých úhlů pohledu, tak jak se s ním setkáváme v našich ordinacích. Melanom je ukázkou ideálního cíle sekundární prevence provázené záchytem časných forem nádoru. Umožňuje to výskyt na kůži...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu