This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Vážené dámy a vážení pánové,

Zdeněk Linke

Onkologická klinika FN Motol Praha

jistě mi dáte všichni za pravdu, že pohled na dostupnou léčbu, resp. spíše možnosti léčby pokročilého kolorektálního karcinomu, prodělává v posledních letech překotný vývoj. Akcelerovaný výzkum nových molekul spolu s konfirmací četných nových prediktivních faktorů jsou opravdu aktuálně enormní, a to tím spíše, že se jedná o velmi častou malignitu. Standardy chemické léčby prvoliniových a druholiniových režimů z 90. let jsou celkem pevně...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu