This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2017 Czech edition

Vážené dámy a vážení pánové,

Zdeněk Linke

Onkologická klinika FN Motol Praha

jistě mi dáte všichni za pravdu, že pohled na dostupnou léčbu, resp. spíše možnosti léčby pokročilého kolorektálního karcinomu, prodělává v posledních letech překotný vývoj. Akcelerovaný výzkum nových molekul spolu s konfirmací četných nových prediktivních faktorů jsou opravdu aktuálně enormní, a to tím spíše, že se jedná o velmi častou malignitu. Standardy chemické léčby prvoliniových a druholiniových režimů z 90. let jsou celkem pevně...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu