This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

Jan Klozar

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

po dvou letech dostávám opět příležitost uvést další číslo Head and Neck Cancer News. Domnívám se, že časopis období svého raného dětství přestál úspěšně a že se stal zdrojem aktuálních informací o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku z pohledu různých specializací. Právě interdisciplinární povahu považuji za hlavní přednost tohoto odborného periodika. Společná diskuze v rámci mezioborové skupiny při rozhodování o léčebném postupu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu