This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

Jan Klozar

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

po dvou letech dostávám opět příležitost uvést další číslo Head and Neck Cancer News. Domnívám se, že časopis období svého raného dětství přestál úspěšně a že se stal zdrojem aktuálních informací o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku z pohledu různých specializací. Právě interdisciplinární povahu považuji za hlavní přednost tohoto odborného periodika. Společná diskuze v rámci mezioborové skupiny při rozhodování o léčebném postupu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu