This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

Jan Klozar

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

po dvou letech dostávám opět příležitost uvést další číslo Head and Neck Cancer News. Domnívám se, že časopis období svého raného dětství přestál úspěšně a že se stal zdrojem aktuálních informací o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku z pohledu různých specializací. Právě interdisciplinární povahu považuji za hlavní přednost tohoto odborného periodika. Společná diskuze v rámci mezioborové skupiny při rozhodování o léčebném postupu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu