This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

Jan Klozar

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

po dvou letech dostávám opět příležitost uvést další číslo Head and Neck Cancer News. Domnívám se, že časopis období svého raného dětství přestál úspěšně a že se stal zdrojem aktuálních informací o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku z pohledu různých specializací. Právě interdisciplinární povahu považuji za hlavní přednost tohoto odborného periodika. Společná diskuze v rámci mezioborové skupiny při rozhodování o léčebném postupu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu