This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

Jan Klozar

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

po dvou letech dostávám opět příležitost uvést další číslo Head and Neck Cancer News. Domnívám se, že časopis období svého raného dětství přestál úspěšně a že se stal zdrojem aktuálních informací o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku z pohledu různých specializací. Právě interdisciplinární povahu považuji za hlavní přednost tohoto odborného periodika. Společná diskuze v rámci mezioborové skupiny při rozhodování o léčebném postupu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu