This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Redakce

Antiinfectives News

Při příležitosti 10. narozenin našeho časopisu jsme pro vás připravili kvíz zaměřený na témata, o nichž se můžete dočíst v našem časopise. Odpovědi na otázky zasílejte na adresu j.vogelova@wemakemedia.cz do 31. 10. 2019. A protože se jedná o 10. výročí, vylosujeme 10 autorů správných odpovědí. Šťastní výherci si budou moci jako odměnu vybrat odbornou lékařskou publikaci (v maximální maloobchodní ceně 700 Kč)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu