This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Redakce

Antiinfectives News

Při příležitosti 10. narozenin našeho časopisu jsme pro vás připravili kvíz zaměřený na témata, o nichž se můžete dočíst v našem časopise. Odpovědi na otázky zasílejte na adresu j.vogelova@wemakemedia.cz do 31. 10. 2019. A protože se jedná o 10. výročí, vylosujeme 10 autorů správných odpovědí. Šťastní výherci si budou moci jako odměnu vybrat odbornou lékařskou publikaci (v maximální maloobchodní ceně 700 Kč)...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu