This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Redakce

Antiinfectives News

Při příležitosti 10. narozenin našeho časopisu jsme pro vás připravili kvíz zaměřený na témata, o nichž se můžete dočíst v našem časopise. Odpovědi na otázky zasílejte na adresu j.vogelova@wemakemedia.cz do 31. 10. 2019. A protože se jedná o 10. výročí, vylosujeme 10 autorů správných odpovědí. Šťastní výherci si budou moci jako odměnu vybrat odbornou lékařskou publikaci (v maximální maloobchodní ceně 700 Kč)...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu