This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

v novém roce vám především děkuji za přízeň, kterou časopisu Antiinfectives News zachováváte, a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím čase. Jak se zdá, nemusel by tento rok (a snad ani další roky) být na poli infekčních nemocí a jejich léčby tak pesimistický, jak se to jevilo třeba před pěti lety, kdy byla nová antibiotika v nedohlednu a rezistence skokově narůstala. Stran...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu