This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

v novém roce vám především děkuji za přízeň, kterou časopisu Antiinfectives News zachováváte, a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím čase. Jak se zdá, nemusel by tento rok (a snad ani další roky) být na poli infekčních nemocí a jejich léčby tak pesimistický, jak se to jevilo třeba před pěti lety, kdy byla nová antibiotika v nedohlednu a rezistence skokově narůstala. Stran...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu