This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

v novém roce vám především děkuji za přízeň, kterou časopisu Antiinfectives News zachováváte, a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím čase. Jak se zdá, nemusel by tento rok (a snad ani další roky) být na poli infekčních nemocí a jejich léčby tak pesimistický, jak se to jevilo třeba před pěti lety, kdy byla nová antibiotika v nedohlednu a rezistence skokově narůstala. Stran...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu