This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

v novém roce vám především děkuji za přízeň, kterou časopisu Antiinfectives News zachováváte, a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím čase. Jak se zdá, nemusel by tento rok (a snad ani další roky) být na poli infekčních nemocí a jejich léčby tak pesimistický, jak se to jevilo třeba před pěti lety, kdy byla nová antibiotika v nedohlednu a rezistence skokově narůstala. Stran...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu