This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

v novém roce vám především děkuji za přízeň, kterou časopisu Antiinfectives News zachováváte, a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v nadcházejícím čase. Jak se zdá, nemusel by tento rok (a snad ani další roky) být na poli infekčních nemocí a jejich léčby tak pesimistický, jak se to jevilo třeba před pěti lety, kdy byla nová antibiotika v nedohlednu a rezistence skokově narůstala. Stran...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu