This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Varianty Turnerova syndromu

Jana Černá1, Andrea Gřegořová2

1 Dětská klinika FN Ostrava, 2 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

Shrnutí Představujeme zde několik děvčat s poruchou růstu, u kterých byl diagnostikován Turnerův syndrom (TS). Na našich pacientkách chceme poukázat na variabilitu karyotypů i fenotypů TS.   Johanka Přišla poprvé do naší ambulance v 10 letech. Byla menší, lehce nesouměrné postavy, na těle měla několik skvrnek cafe-au-lait. Maminka je ale také menší, měří jen 152 cm, menarche měla v 16 letech a byla sledována pro cystické...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu