This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Varianty Turnerova syndromu

Jana Černá1, Andrea Gřegořová2

1 Dětská klinika FN Ostrava, 2 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

Shrnutí Představujeme zde několik děvčat s poruchou růstu, u kterých byl diagnostikován Turnerův syndrom (TS). Na našich pacientkách chceme poukázat na variabilitu karyotypů i fenotypů TS.   Johanka Přišla poprvé do naší ambulance v 10 letech. Byla menší, lehce nesouměrné postavy, na těle měla několik skvrnek cafe-au-lait. Maminka je ale také menší, měří jen 152 cm, menarche měla v 16 letech a byla sledována pro cystické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu