This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2014 Czech edition

Varianty Turnerova syndromu

Jana Černá1, Andrea Gřegořová2

1 Dětská klinika FN Ostrava, 2 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

Shrnutí Představujeme zde několik děvčat s poruchou růstu, u kterých byl diagnostikován Turnerův syndrom (TS). Na našich pacientkách chceme poukázat na variabilitu karyotypů i fenotypů TS.   Johanka Přišla poprvé do naší ambulance v 10 letech. Byla menší, lehce nesouměrné postavy, na těle měla několik skvrnek cafe-au-lait. Maminka je ale také menší, měří jen 152 cm, menarche měla v 16 letech a byla sledována pro cystické...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu