This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Vakuová biopsie – co nám dala, co nám vzala?

Lívia Večeřová

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Histologické předoperační ověřování nejasných ložiskových lézí v prsu je v České republice standardem. V roce 1996 byla provedena první biopsie prsu – core-cut biopsie (CCB) v Praze v Mammacentru Zelený pruh při Poliklinice Zelený pruh. CCB se využívá k odběru tkáně zejména pod ultrasonografickou kontrolou (UZ) (obrázek č. 1) v případě maligního ložiska ke stanovení typu, gradingu a imunohistochemického profilu tumoru. Správnost odběru...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu