This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Vakuová biopsie – co nám dala, co nám vzala?

Lívia Večeřová

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Histologické předoperační ověřování nejasných ložiskových lézí v prsu je v České republice standardem. V roce 1996 byla provedena první biopsie prsu – core-cut biopsie (CCB) v Praze v Mammacentru Zelený pruh při Poliklinice Zelený pruh. CCB se využívá k odběru tkáně zejména pod ultrasonografickou kontrolou (UZ) (obrázek č. 1) v případě maligního ložiska ke stanovení typu, gradingu a imunohistochemického profilu tumoru. Správnost odběru...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu