This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Vakuová biopsie – co nám dala, co nám vzala?

Lívia Večeřová

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Histologické předoperační ověřování nejasných ložiskových lézí v prsu je v České republice standardem. V roce 1996 byla provedena první biopsie prsu – core-cut biopsie (CCB) v Praze v Mammacentru Zelený pruh při Poliklinice Zelený pruh. CCB se využívá k odběru tkáně zejména pod ultrasonografickou kontrolou (UZ) (obrázek č. 1) v případě maligního ložiska ke stanovení typu, gradingu a imunohistochemického profilu tumoru. Správnost odběru...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu