This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Vakuová biopsie – co nám dala, co nám vzala?

Lívia Večeřová

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Histologické předoperační ověřování nejasných ložiskových lézí v prsu je v České republice standardem. V roce 1996 byla provedena první biopsie prsu – core-cut biopsie (CCB) v Praze v Mammacentru Zelený pruh při Poliklinice Zelený pruh. CCB se využívá k odběru tkáně zejména pod ultrasonografickou kontrolou (UZ) (obrázek č. 1) v případě maligního ložiska ke stanovení typu, gradingu a imunohistochemického profilu tumoru. Správnost odběru...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu