This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Vakuová biopsie – co nám dala, co nám vzala?

Lívia Večeřová

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Histologické předoperační ověřování nejasných ložiskových lézí v prsu je v České republice standardem. V roce 1996 byla provedena první biopsie prsu – core-cut biopsie (CCB) v Praze v Mammacentru Zelený pruh při Poliklinice Zelený pruh. CCB se využívá k odběru tkáně zejména pod ultrasonografickou kontrolou (UZ) (obrázek č. 1) v případě maligního ložiska ke stanovení typu, gradingu a imunohistochemického profilu tumoru. Správnost odběru...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu