This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Somatické, urogynekologické a psychosexuální aspekty estrogenního deficitu

Zlatko Pastor 1,2,3

1 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Úvod Adekvátní saturace organizmu sexuálními steroidními hormony je nezbytným předpokladem pro fyziologické funkce ženského genitálu. Karence estrogenů se negativně projevuje především v oblasti hormonálně dependentních tkání urogenitálního traktu. Výkyvy hormonálních hladin také významně ovlivňují psychické reakce žen a mohou komplikovat jejich sexualitu.   Obecná charakteristika popisovaného případu Kazuistika popisuje příběh 48leté knihovnice, matky dvou dětí...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu