This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Somatické, urogynekologické a psychosexuální aspekty estrogenního deficitu

Zlatko Pastor 1,2,3

1 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Úvod Adekvátní saturace organizmu sexuálními steroidními hormony je nezbytným předpokladem pro fyziologické funkce ženského genitálu. Karence estrogenů se negativně projevuje především v oblasti hormonálně dependentních tkání urogenitálního traktu. Výkyvy hormonálních hladin také významně ovlivňují psychické reakce žen a mohou komplikovat jejich sexualitu.   Obecná charakteristika popisovaného případu Kazuistika popisuje příběh 48leté knihovnice, matky dvou dětí...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu