This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2017 Czech edition

Vaginální atrofie a compliance její léčby

Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Vaginální atrofie je jedním z atributů estrogenního deficitu. Projevuje se poševním diskomfortem – pálením, svěděním, výtokem, sníženou lubrikací a bolestí při styku. Ženy s těmito problémy se vyhýbají koitálním aktivitám, to vede k dalšímu prohlubování atrofie a v začarovaném kruhu pak k rezignaci na koitální sexuální aktivity. Při ne­ochotě či neschopnosti nahradit je aktivitami nekoitálními...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu