This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Užití ceftarolinu v terapii těžké komunitní pneumonie u polytraumatizovaného pacienta

Markéta Hanslianová1, Jaroslav Duba2

1Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
2Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno

Úvod Ceftarolin distribuovaný v České republice pod označením Zinforo je cefalosporin zařazený do 5. generace této skupiny antibiotik. Antibiotikum má rozšířené spektrum účinku zahrnující především grampozitivní bakterie, v rámci in vitro studií byl zaznamenán také dobrý efekt na gramnegativní mikroorganizmy čeledi Enterobacteriaceae – Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp. –, až na výjimky jsou dobře citlivé rovněž grampozitivní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu