This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Užití ceftarolinu v terapii těžké komunitní pneumonie u polytraumatizovaného pacienta

Markéta Hanslianová1, Jaroslav Duba2

1Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
2Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno

Úvod Ceftarolin distribuovaný v České republice pod označením Zinforo je cefalosporin zařazený do 5. generace této skupiny antibiotik. Antibiotikum má rozšířené spektrum účinku zahrnující především grampozitivní bakterie, v rámci in vitro studií byl zaznamenán také dobrý efekt na gramnegativní mikroorganizmy čeledi Enterobacteriaceae – Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp. –, až na výjimky jsou dobře citlivé rovněž grampozitivní...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu