This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Užití ceftarolinu v terapii těžké komunitní pneumonie u polytraumatizovaného pacienta

Markéta Hanslianová1, Jaroslav Duba2

1Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
2Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno

Úvod Ceftarolin distribuovaný v České republice pod označením Zinforo je cefalosporin zařazený do 5. generace této skupiny antibiotik. Antibiotikum má rozšířené spektrum účinku zahrnující především grampozitivní bakterie, v rámci in vitro studií byl zaznamenán také dobrý efekt na gramnegativní mikroorganizmy čeledi Enterobacteriaceae – Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp. –, až na výjimky jsou dobře citlivé rovněž grampozitivní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu