This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Trastuzumab je první lék, který prokázal přínos v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu. V současnosti je jediným z léků namířených proti receptoru HER2, který je schválený k adjuvantní léčbě. Dalším lékem, který prokázal účinnost u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, je lapatinib, perorální duální inhibitor receptorů erbB1 a erbB2. Otázku přínosu lapatinibu v adjuvantní léčbě...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu