This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Trastuzumab je první lék, který prokázal přínos v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu. V současnosti je jediným z léků namířených proti receptoru HER2, který je schválený k adjuvantní léčbě. Dalším lékem, který prokázal účinnost u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, je lapatinib, perorální duální inhibitor receptorů erbB1 a erbB2. Otázku přínosu lapatinibu v adjuvantní léčbě...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu