This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Trastuzumab je první lék, který prokázal přínos v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu. V současnosti je jediným z léků namířených proti receptoru HER2, který je schválený k adjuvantní léčbě. Dalším lékem, který prokázal účinnost u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, je lapatinib, perorální duální inhibitor receptorů erbB1 a erbB2. Otázku přínosu lapatinibu v adjuvantní léčbě...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu