This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče

Trastuzumab je první lék, který prokázal přínos v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu. V současnosti je jediným z léků namířených proti receptoru HER2, který je schválený k adjuvantní léčbě. Dalším lékem, který prokázal účinnost u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, je lapatinib, perorální duální inhibitor receptorů erbB1 a erbB2. Otázku přínosu lapatinibu v adjuvantní léčbě...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu