This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Dítě s předčasným pohlavním vývojem a některé problémy v klinické praxi

Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Úvod Odchylky nástupu a průběhu pohlavního vývoje si stále zasluhují náležitou pozornost. Této problematice se průběžně věnuje nejen odborná literatura, ale i postgraduální doškolování dětských lékařů a endokrinologů. Přesto v praxi dochází k diagnostickým rozpakům a problémům. Je nutné zdůraznit, že v současné době stále pokračuje sekulární trend ve vývoji dítěte. U obou pohlaví se projevuje zvyšováním růstové rychlosti v prepubertálním období, posunem růstového spurtu...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu