This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Dítě s předčasným pohlavním vývojem a některé problémy v klinické praxi

Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Úvod Odchylky nástupu a průběhu pohlavního vývoje si stále zasluhují náležitou pozornost. Této problematice se průběžně věnuje nejen odborná literatura, ale i postgraduální doškolování dětských lékařů a endokrinologů. Přesto v praxi dochází k diagnostickým rozpakům a problémům. Je nutné zdůraznit, že v současné době stále pokračuje sekulární trend ve vývoji dítěte. U obou pohlaví se projevuje zvyšováním růstové rychlosti v prepubertálním období, posunem růstového spurtu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu