This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Dítě s předčasným pohlavním vývojem a některé problémy v klinické praxi

Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Úvod Odchylky nástupu a průběhu pohlavního vývoje si stále zasluhují náležitou pozornost. Této problematice se průběžně věnuje nejen odborná literatura, ale i postgraduální doškolování dětských lékařů a endokrinologů. Přesto v praxi dochází k diagnostickým rozpakům a problémům. Je nutné zdůraznit, že v současné době stále pokračuje sekulární trend ve vývoji dítěte. U obou pohlaví se projevuje zvyšováním růstové rychlosti v prepubertálním období, posunem růstového spurtu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu