This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Dítě s předčasným pohlavním vývojem a některé problémy v klinické praxi

Marta Šnajderová, Daniela Zemková

Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Úvod Odchylky nástupu a průběhu pohlavního vývoje si stále zasluhují náležitou pozornost. Této problematice se průběžně věnuje nejen odborná literatura, ale i postgraduální doškolování dětských lékařů a endokrinologů. Přesto v praxi dochází k diagnostickým rozpakům a problémům. Je nutné zdůraznit, že v současné době stále pokračuje sekulární trend ve vývoji dítěte. U obou pohlaví se projevuje zvyšováním růstové rychlosti v prepubertálním období, posunem růstového spurtu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu