This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Už jste někdy měli fakt z pekla štěstí?

Jaroslav Škvor

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Já se slečnou Ivanou ano. Obrovské. Andělé strážní nad námi bděli. Můj i ten její. Stačilo jen málo a …! Návštěva mé ordinace může vyvolat adrenální krizi. Neuvěřitelné. Po 35 letech praxe jsem měl být připraven. Nebyl jsem.   „Tak jsme tu zas. Dobrý den. Ten rok tedy utekl. Jako voda. Kdo by řekl, že jsme tu tak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu