This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Už jste někdy měli fakt z pekla štěstí?

Jaroslav Škvor

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Já se slečnou Ivanou ano. Obrovské. Andělé strážní nad námi bděli. Můj i ten její. Stačilo jen málo a …! Návštěva mé ordinace může vyvolat adrenální krizi. Neuvěřitelné. Po 35 letech praxe jsem měl být připraven. Nebyl jsem.   „Tak jsme tu zas. Dobrý den. Ten rok tedy utekl. Jako voda. Kdo by řekl, že jsme tu tak...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu