This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Už jste někdy měli fakt z pekla štěstí?

Jaroslav Škvor

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Já se slečnou Ivanou ano. Obrovské. Andělé strážní nad námi bděli. Můj i ten její. Stačilo jen málo a …! Návštěva mé ordinace může vyvolat adrenální krizi. Neuvěřitelné. Po 35 letech praxe jsem měl být připraven. Nebyl jsem.   „Tak jsme tu zas. Dobrý den. Ten rok tedy utekl. Jako voda. Kdo by řekl, že jsme tu tak...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu