This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Úspěšné použití cyklosporinu A v léčbě MDS nižšího rizika

Renata Machová

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP, Olomouc

Souhrn Předkládáme popis případu dokumentující diagnostické a terapeutické možnosti u pacientů s myelodysplastickým syndromem nižšího rizika. Popisujeme případ pacienta s těžkou trombocytopenií a anémií dobře reagující na imunosupresivní terapii cyklosporinem A po selhání léčby agonistou TPO receptoru a rekombinantním erytropoetinem. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom nižšího rizika, IPSS-R, trombocytopenie, imunosupresivní léčba, cyklosporin A   Úvod Terapie...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu