This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Úspěšné použití cyklosporinu A v léčbě MDS nižšího rizika

Renata Machová

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP, Olomouc

Souhrn Předkládáme popis případu dokumentující diagnostické a terapeutické možnosti u pacientů s myelodysplastickým syndromem nižšího rizika. Popisujeme případ pacienta s těžkou trombocytopenií a anémií dobře reagující na imunosupresivní terapii cyklosporinem A po selhání léčby agonistou TPO receptoru a rekombinantním erytropoetinem. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom nižšího rizika, IPSS-R, trombocytopenie, imunosupresivní léčba, cyklosporin A   Úvod Terapie...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu