This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Úspěšné použití cyklosporinu A v léčbě MDS nižšího rizika

Renata Machová

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP, Olomouc

Souhrn Předkládáme popis případu dokumentující diagnostické a terapeutické možnosti u pacientů s myelodysplastickým syndromem nižšího rizika. Popisujeme případ pacienta s těžkou trombocytopenií a anémií dobře reagující na imunosupresivní terapii cyklosporinem A po selhání léčby agonistou TPO receptoru a rekombinantním erytropoetinem. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom nižšího rizika, IPSS-R, trombocytopenie, imunosupresivní léčba, cyklosporin A   Úvod Terapie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu