This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Úspěšné použití cyklosporinu A v léčbě MDS nižšího rizika

Renata Machová

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP, Olomouc

Souhrn Předkládáme popis případu dokumentující diagnostické a terapeutické možnosti u pacientů s myelodysplastickým syndromem nižšího rizika. Popisujeme případ pacienta s těžkou trombocytopenií a anémií dobře reagující na imunosupresivní terapii cyklosporinem A po selhání léčby agonistou TPO receptoru a rekombinantním erytropoetinem. Klíčová slova: myelodysplastický syndrom nižšího rizika, IPSS-R, trombocytopenie, imunosupresivní léčba, cyklosporin A   Úvod Terapie...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu