This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Úspěšná léčba non-aspergilové invazivní mykotické pneumonie u pacienta s akutní leukemií

Milan Navrátil

Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Souhrn V článku je prezentována kazuistika pacienta s akutní myeloidní leukemií komplikovanou rozvojem invazivní mykotické pneumonie, kterou se zprvu nedařilo identifikovat. Postupně je ukázán vývoj onemocnění a jeho léčba s konečnou identifikací etiologického agens. Klíčová slova: non-aspergilová invazivní mykotická pneumonie, akutní leukemie, lipozomální amfotericin-B, isavukonazol   Popis případu Padesátiosmiletý muž, s nově diagnostikovanou akutní myeloidní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu