This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Úskalí léčby diabetu pomocí hybridní uzavřené smyčky

Ondřej Krystyník

Diabetologické centrum III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Souhrn Léčba pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou představuje v současné době vrchol intenzivní inzulinové léčby. Optimální kontrola glykemie je v tomto systému svěřena algoritmu, který v reálném čase využívá informace získané z glukózového senzoru k okamžité úpravě množství inzulinu, které je podáváno pomocí inzulinové pumpy. Bolusové dávky inzulinu k jídlu jsou pak zadávány...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu