This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Úskalí léčby diabetu pomocí hybridní uzavřené smyčky

Ondřej Krystyník

Diabetologické centrum III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Souhrn Léčba pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou představuje v současné době vrchol intenzivní inzulinové léčby. Optimální kontrola glykemie je v tomto systému svěřena algoritmu, který v reálném čase využívá informace získané z glukózového senzoru k okamžité úpravě množství inzulinu, které je podáváno pomocí inzulinové pumpy. Bolusové dávky inzulinu k jídlu jsou pak zadávány...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu