This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Úskalí léčby diabetu pomocí hybridní uzavřené smyčky

Ondřej Krystyník

Diabetologické centrum III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Souhrn Léčba pomocí inzulinové pumpy s hybridní uzavřenou smyčkou představuje v současné době vrchol intenzivní inzulinové léčby. Optimální kontrola glykemie je v tomto systému svěřena algoritmu, který v reálném čase využívá informace získané z glukózového senzoru k okamžité úpravě množství inzulinu, které je podáváno pomocí inzulinové pumpy. Bolusové dávky inzulinu k jídlu jsou pak zadávány...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu