This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2018 Czech edition

Úskalí diagnostiky neuroendokrinních nádorů

Hana Šiffnerová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Úvod Kazuistika upozorňuje na problémy s diagnostikou neuroendokrinních nádorů, která může trvat několik měsíců až let. Známky karcinoidového syndromu, jako jsou flush nebo průjem by neměly být přehlíženy a měly by vést k cílenému vyšetření a následné léčbě.   Kazuistika Pacientem byl 80letý technik s bezvýznamnou rodinnou anamnézou. V osobní anamnéze: appendektomie, operace vyhřezlé ploténky, korigovaná hypertenze, dna, dále hypertrofie prostaty a hypercholesterolemie....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu