This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Udržení dobré kvality života dlouhodobou sekvenční léčbou u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák

KKOP MOÚ Brno

Souhrn Díky objevu nových cytostatik a hormonoterapie II. generace se metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) stává chronickým ovlivnitelným onemocněním s možností dosáhnout prodlouženého přežití. Navozená androgenní deprivace z období léčby hormon senzitivního onemocnění se nevysazuje, u pacienta udržujeme i nadále tzv. permanentní kastrační stav. Naším úkolem je nabídnout pacientovi optimální sekvenci léčby k dosažení maximálního prospěchu. V léčbě mCRPC se u nás...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu