This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Udržení dobré kvality života dlouhodobou sekvenční léčbou u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák

KKOP MOÚ Brno

Souhrn Díky objevu nových cytostatik a hormonoterapie II. generace se metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) stává chronickým ovlivnitelným onemocněním s možností dosáhnout prodlouženého přežití. Navozená androgenní deprivace z období léčby hormon senzitivního onemocnění se nevysazuje, u pacienta udržujeme i nadále tzv. permanentní kastrační stav. Naším úkolem je nabídnout pacientovi optimální sekvenci léčby k dosažení maximálního prospěchu. V léčbě mCRPC se u nás...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu