This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Udržení dobré kvality života dlouhodobou sekvenční léčbou u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák

KKOP MOÚ Brno

Souhrn Díky objevu nových cytostatik a hormonoterapie II. generace se metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) stává chronickým ovlivnitelným onemocněním s možností dosáhnout prodlouženého přežití. Navozená androgenní deprivace z období léčby hormon senzitivního onemocnění se nevysazuje, u pacienta udržujeme i nadále tzv. permanentní kastrační stav. Naším úkolem je nabídnout pacientovi optimální sekvenci léčby k dosažení maximálního prospěchu. V léčbě mCRPC se u nás...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu