This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Udržení dobré kvality života dlouhodobou sekvenční léčbou u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Ivo Kocák

KKOP MOÚ Brno

Souhrn Díky objevu nových cytostatik a hormonoterapie II. generace se metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) stává chronickým ovlivnitelným onemocněním s možností dosáhnout prodlouženého přežití. Navozená androgenní deprivace z období léčby hormon senzitivního onemocnění se nevysazuje, u pacienta udržujeme i nadále tzv. permanentní kastrační stav. Naším úkolem je nabídnout pacientovi optimální sekvenci léčby k dosažení maximálního prospěchu. V léčbě mCRPC se u nás...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu