This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tvůrce kouzelného světa Celník Rousseau a jeho Dítě s panenkou – a s Cushingovým syndromem?

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Člověk nemusí být zrovna velkým milovníkem umění, aby znal obraz z Národní galerie v Praze Já, portrét-krajina od Henriho Rousseaua. Na přelomu let 2016/2017 se stal lákadlem zajímavě koncipované výstavy Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou pražská Národní galerie uspořádala ve spolupráci s pařížskými institucemi v paláci Kinských. Rousseauovo dílo bylo prezentováno jako jeden z pramenů moderního francouzského malířství a Rousseau (1844–1910) byl představen...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu