This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tvůrce kouzelného světa Celník Rousseau a jeho Dítě s panenkou – a s Cushingovým syndromem?

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Člověk nemusí být zrovna velkým milovníkem umění, aby znal obraz z Národní galerie v Praze Já, portrét-krajina od Henriho Rousseaua. Na přelomu let 2016/2017 se stal lákadlem zajímavě koncipované výstavy Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou pražská Národní galerie uspořádala ve spolupráci s pařížskými institucemi v paláci Kinských. Rousseauovo dílo bylo prezentováno jako jeden z pramenů moderního francouzského malířství a Rousseau (1844–1910) byl představen...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu