This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tvůrce kouzelného světa Celník Rousseau a jeho Dítě s panenkou – a s Cushingovým syndromem?

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Člověk nemusí být zrovna velkým milovníkem umění, aby znal obraz z Národní galerie v Praze Já, portrét-krajina od Henriho Rousseaua. Na přelomu let 2016/2017 se stal lákadlem zajímavě koncipované výstavy Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou pražská Národní galerie uspořádala ve spolupráci s pařížskými institucemi v paláci Kinských. Rousseauovo dílo bylo prezentováno jako jeden z pramenů moderního francouzského malířství a Rousseau (1844–1910) byl představen...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu