This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tvůrce kouzelného světa Celník Rousseau a jeho Dítě s panenkou – a s Cushingovým syndromem?

Juliana Boublíková Jahnová1, Jan Lebl2

Historička umění
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Člověk nemusí být zrovna velkým milovníkem umění, aby znal obraz z Národní galerie v Praze Já, portrét-krajina od Henriho Rousseaua. Na přelomu let 2016/2017 se stal lákadlem zajímavě koncipované výstavy Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, kterou pražská Národní galerie uspořádala ve spolupráci s pařížskými institucemi v paláci Kinských. Rousseauovo dílo bylo prezentováno jako jeden z pramenů moderního francouzského malířství a Rousseau (1844–1910) byl představen...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu