This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tři dívky pod třetím percentilem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Růst dítěte je komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou vlivů. Pokud je vše v pořádku, zaujme dítě mezi 2.–3. rokem svou pozici v růstovém grafu, která je mu vymezena rodičovskými výškami, a ve svém pásmu se drží až do dospělosti. Urychlování, či zpomalování růstu jsou příznaky upozorňující, že něco není v pořádku. V České republice jsou díky...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu