This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tři dívky pod třetím percentilem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Růst dítěte je komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou vlivů. Pokud je vše v pořádku, zaujme dítě mezi 2.–3. rokem svou pozici v růstovém grafu, která je mu vymezena rodičovskými výškami, a ve svém pásmu se drží až do dospělosti. Urychlování, či zpomalování růstu jsou příznaky upozorňující, že něco není v pořádku. V České republice jsou díky...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu