This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tři dívky pod třetím percentilem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Růst dítěte je komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou vlivů. Pokud je vše v pořádku, zaujme dítě mezi 2.–3. rokem svou pozici v růstovém grafu, která je mu vymezena rodičovskými výškami, a ve svém pásmu se drží až do dospělosti. Urychlování, či zpomalování růstu jsou příznaky upozorňující, že něco není v pořádku. V České republice jsou díky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu