This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tři dívky pod třetím percentilem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Růst dítěte je komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou vlivů. Pokud je vše v pořádku, zaujme dítě mezi 2.–3. rokem svou pozici v růstovém grafu, která je mu vymezena rodičovskými výškami, a ve svém pásmu se drží až do dospělosti. Urychlování, či zpomalování růstu jsou příznaky upozorňující, že něco není v pořádku. V České republice jsou díky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu