This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 2/2017 Czech edition

Tři dívky pod třetím percentilem

Stanislava Koloušková

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Úvod Růst dítěte je komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou vlivů. Pokud je vše v pořádku, zaujme dítě mezi 2.–3. rokem svou pozici v růstovém grafu, která je mu vymezena rodičovskými výškami, a ve svém pásmu se drží až do dospělosti. Urychlování, či zpomalování růstu jsou příznaky upozorňující, že něco není v pořádku. V České republice jsou díky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu