This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Transmukózní fentanyl jako záchranná medikace v léčbě průlomové bolesti

Luboš Holubec1, 2, Jiří Polívka2, Martin Šafanda1

1 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Biomedicínské centrum, Lékařská Fakulta UK v Plzni

Souhrn V léčbě nádorové bolesti došlo v posledním desetiletí k rychlému rozvoji farmakologických i nefarmakologických léčebných metod. V rutinní klinické praxi jsou dostupné nové účinné látky i nové lékové formy. Z nových forem pro systémové podání se jedná především o rozvoj transmukózních fentanylů (TMF) pro léčbu průlomové bolesti (PB). Autoři se v následujícím textu věnují možnosti využití TMF jako prevence vzniku atak PB v běžné...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu