This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Transmukózní fentanyl jako záchranná medikace v léčbě průlomové bolesti

Luboš Holubec1, 2, Jiří Polívka2, Martin Šafanda1

1 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Biomedicínské centrum, Lékařská Fakulta UK v Plzni

Souhrn V léčbě nádorové bolesti došlo v posledním desetiletí k rychlému rozvoji farmakologických i nefarmakologických léčebných metod. V rutinní klinické praxi jsou dostupné nové účinné látky i nové lékové formy. Z nových forem pro systémové podání se jedná především o rozvoj transmukózních fentanylů (TMF) pro léčbu průlomové bolesti (PB). Autoři se v následujícím textu věnují možnosti využití TMF jako prevence vzniku atak PB v běžné...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu