This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Transmukózní fentanyl jako záchranná medikace v léčbě průlomové bolesti

Luboš Holubec1, 2, Jiří Polívka2, Martin Šafanda1

1 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Biomedicínské centrum, Lékařská Fakulta UK v Plzni

Souhrn V léčbě nádorové bolesti došlo v posledním desetiletí k rychlému rozvoji farmakologických i nefarmakologických léčebných metod. V rutinní klinické praxi jsou dostupné nové účinné látky i nové lékové formy. Z nových forem pro systémové podání se jedná především o rozvoj transmukózních fentanylů (TMF) pro léčbu průlomové bolesti (PB). Autoři se v následujícím textu věnují možnosti využití TMF jako prevence vzniku atak PB v běžné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu