This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Transluminální endoskopie: minulost, současnost, budoucnost

Tomáš Hucl

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Úvod Osmdesátá léta minulého století představovala významný milník ve vývoji břišní chirurgie a endoskopie. Laparoskopická chirurgie nahradila v mnoha indikacích klasickou břišní chirurgii a endoskopisté se poprvé dostali účelově mimo lumen trávicí trubice. Motivací tohoto vývoje byla přirozená snaha o menší invazivitu a zátěž pro pacienta. Na konci minulého století však doznaly všechny tyto přístupy určitého horizontu. Anthony N. Kalloo v této době...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu