This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Transluminální endoskopie: minulost, současnost, budoucnost

Tomáš Hucl

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Úvod Osmdesátá léta minulého století představovala významný milník ve vývoji břišní chirurgie a endoskopie. Laparoskopická chirurgie nahradila v mnoha indikacích klasickou břišní chirurgii a endoskopisté se poprvé dostali účelově mimo lumen trávicí trubice. Motivací tohoto vývoje byla přirozená snaha o menší invazivitu a zátěž pro pacienta. Na konci minulého století však doznaly všechny tyto přístupy určitého horizontu. Anthony N. Kalloo v této době...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu