This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Transluminální endoskopie: minulost, současnost, budoucnost

Tomáš Hucl

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Úvod Osmdesátá léta minulého století představovala významný milník ve vývoji břišní chirurgie a endoskopie. Laparoskopická chirurgie nahradila v mnoha indikacích klasickou břišní chirurgii a endoskopisté se poprvé dostali účelově mimo lumen trávicí trubice. Motivací tohoto vývoje byla přirozená snaha o menší invazivitu a zátěž pro pacienta. Na konci minulého století však doznaly všechny tyto přístupy určitého horizontu. Anthony N. Kalloo v této době...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu