This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Transluminální endoskopie: minulost, současnost, budoucnost

Tomáš Hucl

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Úvod Osmdesátá léta minulého století představovala významný milník ve vývoji břišní chirurgie a endoskopie. Laparoskopická chirurgie nahradila v mnoha indikacích klasickou břišní chirurgii a endoskopisté se poprvé dostali účelově mimo lumen trávicí trubice. Motivací tohoto vývoje byla přirozená snaha o menší invazivitu a zátěž pro pacienta. Na konci minulého století však doznaly všechny tyto přístupy určitého horizontu. Anthony N. Kalloo v této době...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu