This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Transluminální endoskopie: minulost, současnost, budoucnost

Tomáš Hucl

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Úvod Osmdesátá léta minulého století představovala významný milník ve vývoji břišní chirurgie a endoskopie. Laparoskopická chirurgie nahradila v mnoha indikacích klasickou břišní chirurgii a endoskopisté se poprvé dostali účelově mimo lumen trávicí trubice. Motivací tohoto vývoje byla přirozená snaha o menší invazivitu a zátěž pro pacienta. Na konci minulého století však doznaly všechny tyto přístupy určitého horizontu. Anthony N. Kalloo v této době...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu