This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Těžká diabetická ketoacidóza, pacientka Adéla

Jiří Strnadel

Klinika dětského lékařství FN a LF OU Ostrava

Úvod Patofyziologie diabetické ketoacidózy je znázorněna na obrázku č. 1. Inzulin, polypeptid složený z 51 aminokyselin, produkovaný beta-buňkami pankreatu, řídí vstup glukózy do buněk, a to zejména do tukových a svalových buněk; transportní bílkovinou pro vstup glukózy do buňky je GLUT4. Fyziologický účinek inzulinu na metabolizmus je anabolický. Inzulin je glykogenogenní, lipogenní, proteogenetický, napomáhá vstupu kalia do buněk. Jeho nedostatek vede k vzestupu hladin kontraregulačních...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu