This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Těžká diabetická ketoacidóza, pacientka Adéla

Jiří Strnadel

Klinika dětského lékařství FN a LF OU Ostrava

Úvod Patofyziologie diabetické ketoacidózy je znázorněna na obrázku č. 1. Inzulin, polypeptid složený z 51 aminokyselin, produkovaný beta-buňkami pankreatu, řídí vstup glukózy do buněk, a to zejména do tukových a svalových buněk; transportní bílkovinou pro vstup glukózy do buňky je GLUT4. Fyziologický účinek inzulinu na metabolizmus je anabolický. Inzulin je glykogenogenní, lipogenní, proteogenetický, napomáhá vstupu kalia do buněk. Jeho nedostatek vede k vzestupu hladin kontraregulačních...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu