This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Těžká diabetická ketoacidóza, pacientka Adéla

Jiří Strnadel

Klinika dětského lékařství FN a LF OU Ostrava

Úvod Patofyziologie diabetické ketoacidózy je znázorněna na obrázku č. 1. Inzulin, polypeptid složený z 51 aminokyselin, produkovaný beta-buňkami pankreatu, řídí vstup glukózy do buněk, a to zejména do tukových a svalových buněk; transportní bílkovinou pro vstup glukózy do buňky je GLUT4. Fyziologický účinek inzulinu na metabolizmus je anabolický. Inzulin je glykogenogenní, lipogenní, proteogenetický, napomáhá vstupu kalia do buněk. Jeho nedostatek vede k vzestupu hladin kontraregulačních...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu