This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Těžká diabetická ketoacidóza, pacientka Adéla

Jiří Strnadel

Klinika dětského lékařství FN a LF OU Ostrava

Úvod Patofyziologie diabetické ketoacidózy je znázorněna na obrázku č. 1. Inzulin, polypeptid složený z 51 aminokyselin, produkovaný beta-buňkami pankreatu, řídí vstup glukózy do buněk, a to zejména do tukových a svalových buněk; transportní bílkovinou pro vstup glukózy do buňky je GLUT4. Fyziologický účinek inzulinu na metabolizmus je anabolický. Inzulin je glykogenogenní, lipogenní, proteogenetický, napomáhá vstupu kalia do buněk. Jeho nedostatek vede k vzestupu hladin kontraregulačních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu