This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Těžká diabetická ketoacidóza, pacientka Adéla

Jiří Strnadel

Klinika dětského lékařství FN a LF OU Ostrava

Úvod Patofyziologie diabetické ketoacidózy je znázorněna na obrázku č. 1. Inzulin, polypeptid složený z 51 aminokyselin, produkovaný beta-buňkami pankreatu, řídí vstup glukózy do buněk, a to zejména do tukových a svalových buněk; transportní bílkovinou pro vstup glukózy do buňky je GLUT4. Fyziologický účinek inzulinu na metabolizmus je anabolický. Inzulin je glykogenogenní, lipogenní, proteogenetický, napomáhá vstupu kalia do buněk. Jeho nedostatek vede k vzestupu hladin kontraregulačních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu