This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Testování prediktivních markerů u nemalobuněčných karcinomů plic – současný stav a výhledy do blízké budoucnosti

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Molekulární diagnostika a testování prediktivních markerů u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) prochází celosvětově bouřlivým vývojem, který úzce souvisí s objevy nových léků významně specifičtěji ovlivňujících selektivně nádorovou populaci s eliminací či alespoň potlačením většiny nežádoucích účinků. Aby diagnostika NSCLC včetně vyšetření prediktivních markerů v České republice nezaostávala za okolním světem, je nutné pravidelně aktualizovat...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu