This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Testování prediktivních markerů u nemalobuněčných karcinomů plic – současný stav a výhledy do blízké budoucnosti

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Molekulární diagnostika a testování prediktivních markerů u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) prochází celosvětově bouřlivým vývojem, který úzce souvisí s objevy nových léků významně specifičtěji ovlivňujících selektivně nádorovou populaci s eliminací či alespoň potlačením většiny nežádoucích účinků. Aby diagnostika NSCLC včetně vyšetření prediktivních markerů v České republice nezaostávala za okolním světem, je nutné pravidelně aktualizovat...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu