This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Testování prediktivních markerů u nemalobuněčných karcinomů plic – současný stav a výhledy do blízké budoucnosti

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Molekulární diagnostika a testování prediktivních markerů u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) prochází celosvětově bouřlivým vývojem, který úzce souvisí s objevy nových léků významně specifičtěji ovlivňujících selektivně nádorovou populaci s eliminací či alespoň potlačením většiny nežádoucích účinků. Aby diagnostika NSCLC včetně vyšetření prediktivních markerů v České republice nezaostávala za okolním světem, je nutné pravidelně aktualizovat...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu