This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Terminální fáze – nejčastější symptomy a jejich řešení

Ondřej Sláma

Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Souhrn Jako terminální fázi – umírání – označujeme poslední dny a hodiny života, kdy dochází k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Umírání není pouze patofyziologický proces. Má svou psychologickou, sociální a spirituální dimenzi. Jako terminální fázi můžeme hodnotit zhoršení stavu pacienta, pokud nenalezneme jinou léčebně ovlivnitelnou (reverzibilní) příčinu. Cílem péče je umožnit pacientovi...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu