This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Terminální fáze – nejčastější symptomy a jejich řešení

Ondřej Sláma

Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Souhrn Jako terminální fázi – umírání – označujeme poslední dny a hodiny života, kdy dochází k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Umírání není pouze patofyziologický proces. Má svou psychologickou, sociální a spirituální dimenzi. Jako terminální fázi můžeme hodnotit zhoršení stavu pacienta, pokud nenalezneme jinou léčebně ovlivnitelnou (reverzibilní) příčinu. Cílem péče je umožnit pacientovi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu