This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Terminální fáze – nejčastější symptomy a jejich řešení

Ondřej Sláma

Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav Brno

Souhrn Jako terminální fázi – umírání – označujeme poslední dny a hodiny života, kdy dochází k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Umírání není pouze patofyziologický proces. Má svou psychologickou, sociální a spirituální dimenzi. Jako terminální fázi můžeme hodnotit zhoršení stavu pacienta, pokud nenalezneme jinou léčebně ovlivnitelnou (reverzibilní) příčinu. Cílem péče je umožnit pacientovi...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu