This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Terapie diabetické ketoacidózy u dětí

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Zásady léčby diabetické ketoacidózy (DKA) lze shrnout do čtyř bodů:   1. Rehydratace • U šokového stavu spojeného s hypotenzí a oběhovou nestabilitou aplikujeme 10–20 ml/kg/hod 1/1 krystaloidů (nejčastěji fyziologický roztok) během 1–2 hodin. • V ostatních případech vypočítáme rychlost rehydratace standardně z bazální potřeby tekutin a ztrát, které odpovídají aktuálnímu pH. Pro středně těžkou DKA kalkulujeme ztráty ve výši 5–7 %, pro těžkou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu