This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Terapie diabetické ketoacidózy u dětí

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Zásady léčby diabetické ketoacidózy (DKA) lze shrnout do čtyř bodů:   1. Rehydratace • U šokového stavu spojeného s hypotenzí a oběhovou nestabilitou aplikujeme 10–20 ml/kg/hod 1/1 krystaloidů (nejčastěji fyziologický roztok) během 1–2 hodin. • V ostatních případech vypočítáme rychlost rehydratace standardně z bazální potřeby tekutin a ztrát, které odpovídají aktuálnímu pH. Pro středně těžkou DKA kalkulujeme ztráty ve výši 5–7 %, pro těžkou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu