This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Terapie diabetické ketoacidózy u dětí

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Zásady léčby diabetické ketoacidózy (DKA) lze shrnout do čtyř bodů:   1. Rehydratace • U šokového stavu spojeného s hypotenzí a oběhovou nestabilitou aplikujeme 10–20 ml/kg/hod 1/1 krystaloidů (nejčastěji fyziologický roztok) během 1–2 hodin. • V ostatních případech vypočítáme rychlost rehydratace standardně z bazální potřeby tekutin a ztrát, které odpovídají aktuálnímu pH. Pro středně těžkou DKA kalkulujeme ztráty ve výši 5–7 %, pro těžkou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu