This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Terapie diabetické ketoacidózy u dětí

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Zásady léčby diabetické ketoacidózy (DKA) lze shrnout do čtyř bodů:   1. Rehydratace • U šokového stavu spojeného s hypotenzí a oběhovou nestabilitou aplikujeme 10–20 ml/kg/hod 1/1 krystaloidů (nejčastěji fyziologický roztok) během 1–2 hodin. • V ostatních případech vypočítáme rychlost rehydratace standardně z bazální potřeby tekutin a ztrát, které odpovídají aktuálnímu pH. Pro středně těžkou DKA kalkulujeme ztráty ve výši 5–7 %, pro těžkou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu