This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2019 Czech edition

Terapie diabetické ketoacidózy u dětí

Zdeněk Šumník

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Zásady léčby diabetické ketoacidózy (DKA) lze shrnout do čtyř bodů:   1. Rehydratace • U šokového stavu spojeného s hypotenzí a oběhovou nestabilitou aplikujeme 10–20 ml/kg/hod 1/1 krystaloidů (nejčastěji fyziologický roztok) během 1–2 hodin. • V ostatních případech vypočítáme rychlost rehydratace standardně z bazální potřeby tekutin a ztrát, které odpovídají aktuálnímu pH. Pro středně těžkou DKA kalkulujeme ztráty ve výši 5–7 %, pro těžkou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu