This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie. Mastektomie je často nezbytná kvůli relativní velikosti tumoru k objemu prsu, jeho lokaci, histologickému typu a osobní preferenci. Je...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu