This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie. Mastektomie je často nezbytná kvůli relativní velikosti tumoru k objemu prsu, jeho lokaci, histologickému typu a osobní preferenci. Je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu