This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie. Mastektomie je často nezbytná kvůli relativní velikosti tumoru k objemu prsu, jeho lokaci, histologickému typu a osobní preferenci. Je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu