This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů

Ondřej Měšťák

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie. Mastektomie je často nezbytná kvůli relativní velikosti tumoru k objemu prsu, jeho lokaci, histologickému typu a osobní preferenci. Je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu