This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Teletým i-Mamo (TiM)

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centum Háje

Mamární terapeutické týmy – evropský standard Screeningová mamografická akreditovaná pracoviště mají povinnost předat plně diagnostikovanou pacientku mamárnímu týmu složenému z radiodiagnostiků, chirurgů, onkologů, patologů a radioterapeutů. Léčba rakoviny prsu musí probíhat na základě širokého mezioborového konsenzu. Dodržování této zásady požadují European Society of Mastology, EUROPA DONNA, jsou součástí všech dalších evropských doporučení, ale i WHO. O přínosu pro pacientku není...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu