This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Teletým i-Mamo (TiM)

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centum Háje

Mamární terapeutické týmy – evropský standard Screeningová mamografická akreditovaná pracoviště mají povinnost předat plně diagnostikovanou pacientku mamárnímu týmu složenému z radiodiagnostiků, chirurgů, onkologů, patologů a radioterapeutů. Léčba rakoviny prsu musí probíhat na základě širokého mezioborového konsenzu. Dodržování této zásady požadují European Society of Mastology, EUROPA DONNA, jsou součástí všech dalších evropských doporučení, ale i WHO. O přínosu pro pacientku není...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu