This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Teletým i-Mamo (TiM)

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centum Háje

Mamární terapeutické týmy – evropský standard Screeningová mamografická akreditovaná pracoviště mají povinnost předat plně diagnostikovanou pacientku mamárnímu týmu složenému z radiodiagnostiků, chirurgů, onkologů, patologů a radioterapeutů. Léčba rakoviny prsu musí probíhat na základě širokého mezioborového konsenzu. Dodržování této zásady požadují European Society of Mastology, EUROPA DONNA, jsou součástí všech dalších evropských doporučení, ale i WHO. O přínosu pro pacientku není...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu