This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Teletým i-Mamo (TiM)

Miroslava Skovajsová

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centum Háje

Mamární terapeutické týmy – evropský standard Screeningová mamografická akreditovaná pracoviště mají povinnost předat plně diagnostikovanou pacientku mamárnímu týmu složenému z radiodiagnostiků, chirurgů, onkologů, patologů a radioterapeutů. Léčba rakoviny prsu musí probíhat na základě širokého mezioborového konsenzu. Dodržování této zásady požadují European Society of Mastology, EUROPA DONNA, jsou součástí všech dalších evropských doporučení, ale i WHO. O přínosu pro pacientku není...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu