This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Těhotenství na terapii CFTR modulátory

Katarína Kalincová

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Tato práce srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii cystické fibrózy (CF) a na terapii CFTR modulátory. Symptomatická terapie CF spočívá v prevenci a léčení příznaků nemoci a přidružených komplikací. Standardně se opírá o udržení průchodnosti dýchacích cest, podporu výživy a antibiotickou a protizánětlivou léčbu exacerbací onemocnění [1]. Při progresi onemocnění může dojít k nutnosti dlouhodobé domácí oxygenoterapie. Jako poslední možnost léčby CF v pokročilém...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu