This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Těhotenství na terapii CFTR modulátory

Katarína Kalincová

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Tato práce srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii cystické fibrózy (CF) a na terapii CFTR modulátory. Symptomatická terapie CF spočívá v prevenci a léčení příznaků nemoci a přidružených komplikací. Standardně se opírá o udržení průchodnosti dýchacích cest, podporu výživy a antibiotickou a protizánětlivou léčbu exacerbací onemocnění [1]. Při progresi onemocnění může dojít k nutnosti dlouhodobé domácí oxygenoterapie. Jako poslední možnost léčby CF v pokročilém...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu