This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Těhotenství na terapii CFTR modulátory

Katarína Kalincová

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Tato práce srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii cystické fibrózy (CF) a na terapii CFTR modulátory. Symptomatická terapie CF spočívá v prevenci a léčení příznaků nemoci a přidružených komplikací. Standardně se opírá o udržení průchodnosti dýchacích cest, podporu výživy a antibiotickou a protizánětlivou léčbu exacerbací onemocnění [1]. Při progresi onemocnění může dojít k nutnosti dlouhodobé domácí oxygenoterapie. Jako poslední možnost léčby CF v pokročilém...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu